Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Ikviens ir atbildīgs par savas mājsaimniecības notekūdeņiem

Ikviens ir atbildīgs par savas mājsaimniecības notekūdeņiem

 

Normatīvie akti nosaka, ka katras mājsaimniecības īpašnieks ir atbildīgs par tajā radītajiem sadzīves notekūdeņiem, to novadīšanu vai attīrīšanu. Tie, kuriem ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijai, šo atbildību lielā mērā ir nodevuši SIA “Jūrmalas ūdens” pārziņā, savukārt decentralizētās kanalizācijas sistēmas (DKS) izmantošanas gadījumā par vides aizsardzības prasību ievērošanu un notekūdeņu drošu novadīšanu attīrīšanai pilnībā atbildīgs ir īpašnieks.

Šogad tiek pabeigts darbs pie DKS reģistrācijas un kontroles mehānisma pilnveidošanas, un jaunizveidotais kontroles mehānisms skars katru DKS īpašnieku.

DKS – tās var būt gan septiķi, rūpnieciski izgatavotas fizikāli ķīmiskas attīrīšanas iekārtas, rūpnieciski izgatavotas kompaktas attīrīšanas iekārtas, gan hermētiskas krājtvertnes, gan hermētiskas sausās tualetes.

 

Kontrolei būs pakļautas visas DKS

Eiropas Savienībā un arī Latvijā sākts darbs, lai kompleksi izskaustu nekvalitatīvi uzceltās un vidi piesārņojošās DKS. Šā jautājuma risināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstītības ministrija ir izstrādājusi vadlīnijas, kuras jāievēro arī Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā – gan SIA “Jūrmalas ūdens” kā DKS reģistra uzturētājiem, gan Jūrmalas Būvvaldei, gan Jūrmalas pašvaldības policijai.

SIA “Jūrmalas ūdens” ir izstrādājusi ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, kurā ir fiksētas visas Jūrmalas pašvaldībā esošās mājsaimniecības: gan tās, kuras izmanto centralizētās kanalizācijas pakalpojumus, kā arī tās, kuras jau ir iesniegušas decentralizētās kanalizācijas reģistrācijas apliecinājumu un sniedz atskaites (čeku kopijas) par asenizācijas pakalpojumu biežumu. Līdz ar to SIA “Jūrmalas ūdens” speciālisti tagad varēs viegli konstatēt tās mājsaimniecības, kuras nav ievērojušas likuma prasības, piemēram, nav iesniegts DKS reģistrācijas apliecinājums, kas bija jāizdara līdz 2021. gada 31. decembrim. Ja kādu iemeslu dēļ tas līdz šim nav izdarīts, tad SIA “Jūrmalas ūdens” dod iespēju to izdarīt vēl līdz šā gada 31. martam. Pēc tam informācija par visiem mājsaimniecību īpašniekiem, kas to nebūs izdarījuši, tiks nodota Jūrmalas pašvaldības policijai.

Atbilstīgi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija saistošo noteikumu Nr. 20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 33. punktam par DKS reģistrācijas apliecinājuma neiesniegšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 70 naudas soda vienībām (viena naudas soda vienība ir 5 eiro), juridiskām personām – līdz 280 naudas soda vienībām.

 

DKS īpašnieka pienākumi

Atgādinām, ka DKS apsaimniekošanas pienākumus atbilstīgi Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam nosaka gan Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 384. “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, gan jau minētie Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

Normatīvajos aktos noteiktās pamatprasības:

·        izvest notekūdeņus un nosēdumus atbilstīgi noteiktajam izvešanas biežumam, saglabājot darījumu apliecinošus dokumentus (čekus) par pakalpojumu saņemšanu;

·        nodrošināt, ka notekūdeņu krājtvertne ir hermētiska un to regulāri iztukšo, lai notekūdeņi nenoplūstu apkārtējā vidē.

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteikts minimālais izvešanas reižu skaits gadā, līdz ar to īpašniekam atkārtotu pārbaudi jāplāno un jāveic vismaz vienu reizi gadā. SIA “Jūrmalas ūdens” krājtvertnes izvešanas regularitātei pārbauda pēc īpašnieka/valdītāja iesniegtajiem darījumu apliecinošajiem dokumentiem.

Papildu pārbaudes īpašniekam ieteicams veikt DKS, kuras atbilst kādam no šiem kritērijiem:

·        notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) jauda neatbilst faktisko lietotāju skaitam;

·        NAI, kuras izmanto sezonāli (NAI apkope jāveic pirms ekspluatācijas uzsākšanas un pēc ekspluatācijas pabeigšanas);

·        krājtvertnei ir liels izvešanas reižu skaits gadā;

·        liels faktisko lietotāju skaits (daudzdzīvokļu māja, rindu māja);

·        īpašumā notiek saimnieciskā darbība (viesu nams, ražotne, sabiedriskie pakalpojumi);

·        sistēma izbūvēta vietā ar augstu gruntsūdens līmeni.


Biežākie dažādu DKS riski

Krājtvertne

 

Infiltrācijas lauks

S‌eptiķis
 

 Iesūtīts: 2024.01.30 10:03
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »