Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

25.05. - 06.06.
Ūdens rezervuāru, ūdens torņu un hidroforu profilaktiskā dezinfekcija Jūrmalā
Ūdens rezervuāru, ūdens torņu un hidroforu profilaktiskā dezinfekcija

Sākot ar 26. maiju SIA “Jūrmalas ūdens” sadarbībā ar SIA "Ūdens risinājumi" veiks visu ūdens rezervuāru, ūdens torņu un hidrofora (Priedaine) profilaktisko dezinfekciju. 

Dezinfekcijas laikā tiks veikta  ūdens sagatavošanas rezervuāru un torņu iekšējās virsmas nomazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu, nogulšņu izcelšana vai aizvadīšana, virsmas attīrīšana un dezinfekcija ar nosmidzināšanas metodi, izmanto speciālus  dezinfekcijas šķīdumus. Pēc reaģentu pielietošanas iekšējās virsmas tiks atkārtoti nomazgātas ar augstspiediena ūdens strūklu.

Dezinfekcijas laikā ūdeni atļauts lietot uzturā un sadzīvē, jo dezinfekcijai pakļautie ūdens sagatavošanas posmi tiks atslēgti no kopējās sistēmas.

Lai hidrofora dezinfekcijas laikā Priedanē nepārtrauktu ūdens padevi patērētājiem un tādējādi ar ūdens padeves pārtraukumu lieki nesaduļķotu ūdeni, dzeramajā ūdenī pirms hidrofora tiks dozēts neliels ūdeņraža pārskābes daudzums. Dezinfekcijas līdzeklis ļoti nelielā koncentrācijā nonāks arī apgādes sistēmā. Dezinfekcijas laikā ūdeni atļauts lietot uzturā un sadzīvē, jo ūdeņraža pārskābe ūdenī ātri sadalās par ūdeni un skābekli, un ūdenī pie patērētājiem nebūs reaģenta atlikuma. Tomēr, ūdens var būt nedaudz duļķains un ar skābekļa burbulīšiem. Hidrofora dezinfekcija Priedainē ir ieplānota 2023. gada 30. maijā.

Lai pārbaudītu procesa efektivitāti un sekot līdzi ūdens kvalitātes izmaiņām, SIA “Jūrmalas ūdens” laboratorija nodrošinās ūdens kvalitātes pārbaudes, kā arī SIA "Ūdens risinājumi" nodos paraugus neatkarīgā laboratorijā.

Atgādinām, ka sekot līdzi SIA “Jūrmalas ūdens” paziņojumiem var gan mājaslapā www.jurmalasudens.lv, gan sociālajos tīklos Facebook un Twitter.

Tāpat pievēršam jūsu uzmanību, ka, lai informētu uzņēmumu par ūdens kvalitātes problēmām laicīgi un regulāri, viens no pieejamākiem rīkiem ir aptauja: https://arcg.is/19PKb0. 

Uzkrātie dati tiek izmantoti, lai uzlabotu mūsu rīcības instrukcijas, kas saistītas ar dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu.

 
11.05. - 12.06.
Paziņojums par ūdens skaitītāju nomaiņu

Paziņojums par ūdens skaitītāju nomaiņu


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” sadarbībā ar SIA “CONSULT PLUS BUILD”, vienotais reģistrācijas Nr.40103623435, veic ūdens skaitītāju jeb komercuzskaites mēraparātu nomaiņu.

Ūdens skaitītāja nomaiņas nepieciešamības gadījumā ar pakalpojuma lietotāju sazināsies SIA “CONSULT PLUS BUILD” darbinieks, vienojoties par ūdens skaitītāja nomaiņas laiku un piekļuvi ūdens skaitītāja atrašanās vietai. Saistībā ar ūdens skaitītāja nomaiņu pakalpojuma lietotājam pašam nav jāveic jebkādas darbības.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aicina iedzīvotājus sadarboties ar SIA “CONSULT PLUS BUILD” darbiniekiem.

Ūdens skaitītāju nomaiņa atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 9.panta pirmās daļas 5.punktam tiek veikta par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” līdzekļiem.

Šis paziņojums par ūdens skaitītāju nomaiņu ir attiecināms tikai uz tiem ūdens skaitītājiem, kas ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” īpašumā – mājas ievada komercuzskaites mēraparātiem.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” Kontroles dienestu, zvanot pa tālruni uz 26368268 vai rakstot uz e-pastu: kontrole@jurmalasudens.lv.

 
15.02. - 11.06.
Centralizētā kanalizācija - lētāk un ērtāk

Centralizētā kanalizācija  lētāk un ērtāk

Pieslēguma izbūve vairumam atmaksājas jau piecos gados


Veicot pieslēguma un krājtvertnes izbūves un ekspluatācijas kopējo izmaksu salīdzinājumu, secināms, ka pieslēguma izbūve (Jūrmalā izmaksā no 1000–3000 eiro) pret krājtvertnes izbūvi vai kapitālo remontu (lai tā atbilstu normatīvajām prasībām) pārsvarā gadījumos atmaksājas jau pirmajos piecos ekspluatācijas gados (skatīt tabulu).

Daudzi šim aspektam pievērsa uzmanību pēc tam, kad SIA “Jūrmalas ūdens” darbinieki, ievērojot valsts normatīvo aktu prasības sekojot līdzi decentralizētās kanalizācijas sistēmu (DKS) īpašnieku un asezinatoru sniegtās informācijas atbilstībai, pieprasīja īpašniekiem iesniegt asenizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošos dokumentus (čekus) par iepriekšējo gadu.


DKS uzturēšana izmaksā dārgi

Jau plaši informēts, ka energoresursu cenu pieauguma dēļ no šī gada 1. janvāra centralizētās kanalizācijas tarifs kopā ar PVN noteikts 2,92 eiro par kubikmetru, taču ar gada sākumu šī paša iemesla dēļ izmaiņas skārušas arī DKS sistēmu uzturēšanu – Slokas attīrīšanas iekārtās decentralizēti savākto septisko notekūdeņu pieņemšanai noteikts tarifs 7,23 EUR par vienu kubikmetru, neieskaitot PVN 21%. Līdz ar to, pat neierēķinot asenizācijas pakalpojumu sniedzēja darba un peļņas izmaksas, centralizētās kanalizācijas pakalpojumu izmaksas ir nesalīdzināmi izdevīgākas.

Tā kā normatīvie akti nosaka, ka katru gadu asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem ir jāiesniedz atskaites par sniegtajiem pakalpojumiem (adrese, izvestais apjoms), tad SIA “Jūrmalas ūdens” speciālistiem zināms, kurās adresēs kāds apjoms ir izvests un iespējams noteikt, vai atbilstoši tiek apsaimniekota decentralizētās kanalizācijas sistēma.

Atgādinām, ka DKS īpašniekam jānodrošina, ka notekūdeņu krājtvertne ir hermētiska un tiek iztukšota tik regulāri, lai nepieļautu notekūdeņu noplūšanu, iztecēšanu vai iesūkšanos grunts slāņos, kā arī nepatīkamo smaku izplatīšanos vidē. Jāuzsver, ka normatīvajos aktos noteikts, ka DKS sistēmām jābūt atbilstošām konkrētām prasībām un pat pārbūvei noteiktais termiņš beidzās jau pirms vairāk nekā gada – 2021. gada 31. decembrī. Līdz ar to īpašnieks atbild par sistēmas ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības prasībām ar visām no tā izrietošajām sekām, tostarp naudas sodiem.

Tāpat normatīvajos aktos noteikts, ka DKS īpašnieks ir atbildīgs par to, ka reizi gadā (ja ražotāja, būvnieka vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) sistēmai tiek veikta tehniskā apkope. Tā uzticama atbilstošam komersantam, kas specializējies šādu darbu izpildē.


Normatīvo aktu prasības

Jau esam informējuši, ka Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizētās kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” nosaka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākumu ievērot pašvaldības saistošo noteikumu prasības, kā arī vismaz divus gadus glabāt pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošo dokumentu, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un asenizatora rekvizīti. Šīs prasības attiecas arī uz jau pieminētajām tehniskajām apkopēm un remontdarbiem.

Jāuzsver, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kā arī Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” prasībām, SIA “Jūrmalas ūdens” šos atskaites dokumentus DKS īpašniekiem prasīs uzrādīt regulāri.

Tāpat atgādinām, ka decentralizētās kanalizācijas sistēma bija jāreģistrē jau līdz 2019. gada 31. decembrim, bet pašas sistēmas atbilstība normatīvo aktu prasībām bija jānodrošina līdz 2021. gada 31. decembrim.

Atgādinām, ka tiesību aktu nezināšana neatbrīvo no atbildības.

Atkārtoti vēršam uzmanību, ka Jūrmalā asenizācijas pakalpojumus drīkst sniegt tikai pašvaldības reģistrā reģistrēti pakalpojumu sniedzēji. Informācija par pakalpojumu sniedzējiem pieejama tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Pakalpojumi”; apakšsadaļā “Pašvaldības publiskās datu bāzes un vispārējas informācijas sniegšana”; tālāk rāmītī ar uzrakstu “Pašvaldības publiskās datu bāzes” un tad lapas apakšā zem nosaukuma “VIDE” ir lapa “Asenizatoru reģistrs”.


IZDEVĪGI!

Salīdzinājums mājsaimniecībai divām personām ar vidējo ūdens patēriņu 5m3 mēnesī.

 

SIA “Jūrmalas ūdens” centralizētais kanalizācijas pakalpojums (EUR)

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas risinājums – krājtvertne (EUR)

Ierīkošanas izmaksas / atbilstības nodrošināšana

2300*

1600*

Ekspluatācijas izmaksas gadā

175

720**

Uzturēšanas izmaksas gadā

0

50**

Kopā 5 gados

3175

5450

*Vidējās izmaksas, ja būvdarbus veic sertificēts būvnieks.

**Vidējās izmaksas pēc SIA “Jūrmalas ūdens” datiem, kas apkopoti no iesniegtās

informācijas par DKS apsaimniekošanu. 
lapas: 12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »