Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Meliorācijas sistēma
Skatījumu skaits: 1366
Iepirkuma nosaukums:"Par avārijas darbu veikšanu" izvēles pamatojums, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta piekto daļu:1. Pēc sarunu pabeigšanas (ja pretendents/-i uzaicināts uz sarunām) un iesniegto dokumentu izskatīšanas iepirkuma komisija pārbauda vai uz katru no pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 2. Iepirkuma komisija, piešķir līguma slēgšanas tiesības pretendentam, ja piedāvājums atbilst pasūtītāja prasībām. Komisija izvēlēsies visizdevīgāko piedāvājumu. Tiks vērtētas būvniecības izmaksas (Zemākajai cenai – 50 punkti, katrai nākamajai augstākajai cenai tiek noteikts punktu skaits saskaņā ar šādu formulu: VC = Z/VC X 50. Kur : VC – vērtējamā cena, Z- zemākā cena). Tiks vērtēta darbu funkcioalitāte, drošība, vides pieejamības prasību ievērošana (20.punkti) un izmantojamās tehnoloģijas un piedāvātā risinājuma kalpošanas ilgums un ekspluatācijas izmaksas (30.punkti).
Identifikācijas numurs:SA-JU-01/2015
Publicēts:19.03.2015
Līguma veids:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:20.03.2015 16:00
Iepirkuma stadija:Pabeigts
Papildus informācija:-
Dokumentācija:
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2022 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »