Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Meliorācijas sistēma

Meliorācijas sistēma


Jūrmalas pilsētas dome 2011.gada 17.februārī pieņēma lēmumu Nr.94 "Par meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu".
   
    Pamatojoties uz 2001.gada 19.decembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr. 799 "Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā", 2002.gada 2.janvārī starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" tika noslēgts pilnvarojuma līgums par nekustamo īpašumu apsaimniekošanu.

    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 18.punktu, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu kvalitatīvu apsaimniekošanu, pretplūdu pasākumu veiksmīgu realizēšanu un organizēšanu, kā arī lai nodrošinātu civilās aizsardzības pasākumus, kas ir vērsti uz plūdu novēršanu, Jūrmalas pilsētas dome
nolemj:
    Pilnvarot pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" apsaimniekot Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās meliorācijas (notekgrāvji un caurtekas) sistēmas saskaņā ar meliorācijas shēmu un lietus ūdens kanalizācijas (akas, gūlijas un cauruļvadus) sistēmas saskaņā ar digitālo plānu.

    Noteikt, ka pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu "Jūrmalas ūdens" lēmuma 1.punktā minēto sistēmu apsaimniekošanu veic atbilstoši pašvaldības budžetā paredzētajam finansējumam.
  
Izvēlieties reģionu

 
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »