Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ir īstenota I, II, III kārta un noris darbs pie IV kārtas realizēšanas.
Avārijas gadījumā zvanīt: Dzintaru avārijas dienests
(no Asariem līdz Priedainei)
80205004 Bezmaksas tālrunis
+371 67751045, +371 67811380
Kauguru avārijas dienests
(no Vaivariem līdz Ķemeriem)
80205006 Bezmaksas tālrunis
+371 67733188

Dzeramā ūdens apgādes sistēmas profilaktiskā dezinfekcija Kauguros

Dzeramā ūdens apgādes sistēmas profilaktiskās dezinfekcijas dēļ Kauguros 29., 30. jūnijā un 1. jūlijā ūdenim iespējams neliels hlora aromāts. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Bērniem ūdeni pirms lietošanas uzturā ieteicams novārīt. 

Paziņojums par iepirkuma procedūru


Pasūtītājs:

SIA „Jūrmalas ūdens”, reģ. Nr. 40003275333, Promenādes iela 1a,

Jūrmala, LV-2015,Latvija.

Pasūtītāja kontaktpersona: Juriste Inese Pelse - Ilsjāne,

Tālr.: +371 67811382, +371 26551083, E-pasta adrese: inese.pelse@jurmalasudens.lv

 

Izsludina atklātu konkursu:

“Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atūdeņoto dūņu savākšana, transportēšana un utilizēšana” JŪ 2022/1

Iepirkuma priekšmets ir SIA “Jūrmalas ūdens” Slokas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu atūdeņoto dūņu (atkritumu klases kods – 19805 un/vai 190899) savākšana, transportēšana un utilizācija saskaņā ar nolikuma tehniskajām specifikācijām un līguma nosacījumiem.

Iepirkuma procedūras nolikums un cita ar iepirkumu saistītā informācija publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā tīmekļvietnē:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/83502

Papildu informācija Nr.1

‌Papildu informācija Nr.2

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 7. jūlijs plkst. 10:00

 

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Pasūtītājs:

SIA „Jūrmalas ūdens”, reģ. Nr. 40003275333, Promenādes iela 1a,

Jūrmala, LV-2015,Latvija.

Pasūtītāja kontaktpersona: Projekta ieviešanas vienības vadītājs Aivars Kamarūts,

Tālr. Nr.: +371 67811384, E-pasta adrese: project@jurmalasudens.lv

Izsludina atklātu konkursu:

“Kravas automobiļa iegāde” JŪ 2022/01 KA

Iepirkuma priekšmets ir kravas automobiļa iegāde, atbilstoši pievienotajai specifikācijai. Iepirkuma priekšmetā ietilpst nepieciešamās apmācības un dokumentācijas nodrošināšana pasūtītājam, lai automobili varētu droši un atbilstoši ekspluatēt

Iepirkuma procedūras nolikums un cita ar iepirkumu saistītā informācija tiek publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā tīmekļvietnē:

https://www.mercell.com/lv-lv/iepirkums/180998171/truck-acquisition--kravas-automobila-iegade--iepirkums.aspx

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 15. jūlijs plkst. 14:00.

 

SIA “Jūrmalas ūdens” informē, ka 2022.gada 26.maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ir iesniegts jauns ūdenssaimniecības pakalpojuma projekts. Paziņojums par tarifa projektu publicēts arī Latvijas vēstnesī.

Plānotais tarifs:

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs * (bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).

Ūdens apgādes pakalpojumu tarifs (EUR/m3) 

0.95

1.15

17

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs (EUR/m3) 

1.87

2.03

8.5


Paziņojums par tarifa projektu

 

SIA “Jūrmalas ūdens” aicina Valteru un citu rajonu iedzīvotājus izmantot būvniecības laiku, lai laikus izbūvētu pagalmu iekšējos tīklus un izmantotu iespēja pievienoties centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijai tiklīdz tie tiks izbūvēti konkrētajā ielā.

Lai pievienotos pilsētas ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas komunikācijām (turpmāk - ŪK) ir jāsāk ar tehnisko noteikumu pieprasījumu.

Tehnisko noteikumu un darba shēmas (darba shēma - atvieglots projekts, ko bez maksas izstrādā SIA “Jūrmalas ūdens” tiem objektiem, kuriem ES Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projekta ietvaros tika vai tiks nodrošināta ŪK pieslēguma vieta) izstrādei nepieciešami sekojoši dokumenti: 

1) parakstīts iesniegums;

2) zemes gabala robežu plāns (kopija);

3) zemesgrāmatu akts (kopija); 

4) kopīga nekustamā īpašuma pastāvēšanas gadījumā - koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana iecerētajiem darbiem (kopija); 

5) ūdensvada un kanalizācijas tīklu skice ar sev vēlamo komunikāciju ‘ceļu’ jūsu īpašumā. Pietiek, ja norādīsiet vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā).

6) Decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājums, ja nekustamajā īpašumā tāda sistēma tiek izmantota un sākotnējais apliecinājums SIA “Jūrmalas ūdens” vēl nav iesniegts.

Aktuālo iesnieguma veidlapu ar pievienojamajiem dokumentiem, var: 

a) iesniegt personiski SIA “Jūrmalas ūdens” birojā Promenādes iela 1A;

b) nosūtīt elektroniski uz e-pastu tehniskadala@jurmalasudens.lv

c) nosūtīt pa pastu SIA "Jūrmalas ūdens", Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības nodaļa, 8.kab., Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV-2015. 

Augstāk minēto dokumentu sagatavošana ir bez maksas. Informatīvie tālruņi: 25611336; 67811381.

Saņemot sagatavotos dokumentus un ievērojot saskaņojuma zīmogos un tehniskajos noteikumos norādītos nosacījumus, iedzīvotājs var uzsākt izbūves darbu organizēšanu.

Vēršam uzmanību, ka daļai iedzīvotāju, kas savulaik ir saņēmuši Tehniskos noteikumus, vajadzētu pārbaudīt to derīguma termiņu. Tehniskie noteikumi ir derīgi divus gadus, tāpēc daudziem var nākties to saņemt atkārtoti. Taču arī šajā gadījumā tie tiek izstrādāti bez maksas.


 
«   »
Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes.

Uzdod jautājumu arī tu!
 
Maksa par vienu patērēto ūdens m3 ir 0.95 EUR + PVN 21% (0.20EUR) = 1.15 EUR.
Maksa par vienu m3 notekūdeņu novadīšanu 1.87 EUR + PVN 21% (0.39 EUR) = 2.26 EUR
Informācija par ūdens kvalitāti, līguma slēgšanu, notekūdeņiem un avāriju likvidēšanu.
SIA ''Jūrmalas ūdens''
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV – 2015
Sekretāre: 67811362, fakss 67811376
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2022 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »