Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Aigars Morics 17.07.2015 09:10
Labdien, Vēlos uzzināt, kad ir plānots nodot ekspluatācijā jaunos projektus (ūdensvads , kanalizāci[…]ja) Slokā. Respektīvi, kad var plānot pieslēgšanos šim tīklam. Paldies.
Anda Zaķe Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 31.07.2015 13:24
Atbildot uz Jūsu elektroniski uzdoto jautājumu par Slokas tīklu nodošanu ekspluatācijā, informēju, ka šobrīd darbi ir pabeigti un izpilddokumentācija ir iesniegta SIA “Jūrmalas ūdens”. Vēl tiek gaidīti atzinumi[…] no atsevišķām organizācijām, kas kavē dokumentu iesniegšanu būvvaldē, lai objektu nodotu ekspluatācijā. Plānots, ka dokumenti varētu tikt apkopoti un iesniegti būvvaldē augustā, un sekojoši objekta nodošana ekspluatācijā varētu būt augustā vai septembra sākumā. Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, Jūs varat saņemt gan tehniskos noteikumus, gan izstrādāt un saskaņot 1. grupas apliecinājuma karti inženierbūvēm, kā arī veikt iekšpagalma tīklu izbūvi, lai pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uzreiz varētu lietot pakalpojumu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu laikā un aizkavējumu, nododot objektu ekspluatācijā, tomēr cerot uz veiksmīgu sadarbību.
Marija Travko 15.06.2015 13:03
Pēdējo mēnešu laikā daudzīvokļu mājā Saldus ielā 3, Jūrmalā ir ievērojami pasliktinājusies dzēramā ū[…]dens kvalitāte. Aukstais ūdens bieži ir dzeltenīgi brūna krāsa. Kāds varētu būt tām par iemēslu? Vai nevar rast kādu risinājumu, lai uzlabotu dzēramā ūdens kvalitāti? Ar cieņu, Marija Travko. Saldus 3-30, Jūrmalā, LV-2010
10.07.2015 13:53
SIA „Jūrmalas ūdens” informē, ka minētais jautājums ir risināms ar dzīvojamās mājas Jūrmalā, Saldus ielā 3 pārvaldnieku, kura pienākums ir nodrošināt dzīvojamās mājas iekšējās ūdensapgādes inženierkomunikācij[…]u ekspluatāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Jānorāda, ka bieži vien daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās minētā dzeltenīgi brūnā nokrāsa ir saistīta ar iespējamu dzīvokļu īpašnieku iejaukšanos dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēmā, uz kādu laiku atvienojot ūdens apgādi, kas savukārt rada dzīvojamās mājas tērauda ūdens cauruļvados nogulsnējušos dzelzs frakciju atdalīšanos un nonākšanu ūdenī, radot brūno nokrāsu. SIA „Jūrmalas ūdens” regulāri veic tā īpašumā esošajos ūdens apgādes cauruļvados padotā dzeramā ūdens analīzes un var droši apliecināt, ka SIA „Jūrmalas ūdens” piegādātais dzeramais ūdens ir labā kvalitātē un atbilst visām ārējo normatīvo aktu prasībām.
<11
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »