Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Paziņojums par rezultātiem
      

SIA „Jūrmalas ūdens”, reģistrācijas nr. 40003275333 paziņo, ka atklātā iepirkuma "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros" (Identifikācijas Nr.JŪ 2013/05 KF), kas tika veikts projektam „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta”, 2014. gada 26. maijā Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības SIA „Siltums Jums” (reģistrācijas Nr.44103036801), ar piedāvāto līguma cenu pēc aritmētiskiem labojumiem bez PVN  3 774 533,11 EUR.

SIA „Siltums Jums” piedāvājums atbilda visām konkursa nolikuma un tehnisko specifikāciju prasībām un bija ar viszemāko cenu.

   
 Iesūtīts: 2014.05.26 17:40
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »