Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
22.marts - Pasaules ūdens diena

Jau kopš 1993. gada 22.marta daudzviet pasaulē šis datums noteikts par Pasaules ūdens dienu, kad katru gadu tiek aktualizēta tīra dzeramā ūdens nozīme un saldūdens resursu ilgtspējīga apsaimniekošana.

 2010.gada decembrī ANO Ģenerālā asambleja deklarēja, ka 2014.gadā Ūdens diena tiks veltīta tēmai „Ūdens un enerģija”. Ūdens un enerģija savstarpēji ir cieši saistītas, un atkarīgas viena no otras. Enerģijas ražošanā un pārvadē nepieciešams izmantot ūdens resursu, jo īpaši tas attiecināms uz hidroelektrostacijām, kodolenerģijas un termiskās enerģijas avotiem. Neskatoties uz to apmēram 8% no visas pasaules enerģijas krājumiem tiek izmantoti ūdens sūknēšanai, attīrīšanai un nogādāšanai līdz patērētājam.

No senajiem rakstiem mēs šodien varam uzzināt, kāda nozīme bija Nīlai Ēģiptē, Tigrai un Eifratai Mezopotāmijā, Indai un Gangai indijā, Huanhei Ķīnā. Ūdeņu tuvumam liela nozīme bijusi arī Rīgai un Jūrmalai, kā arī citām pilsētām Latvijā. Lai gan ūdeņi klāj apmēram 71% Zemes virsmas, saldūdens ir tikai 2.5%, turklāt gandrīs ¾ no šī daudzuma – ledāji. Rezultātā cilvēks var izmantot mazāk nekā 1% no pasaules ūdens resursiem. Apbrīnojama ir ūdens spēja atrasties pastāvīgā kustībā. Tas kustas, ieliets traukā, kustas visos dzīvajos organismos, kā arī upēs, ezeros, jūrās un okeānos, atmosfērā, kā arī gruntī. Nebūs pārspīlēts apgalvojums, ka ļoti daudzi Zemes dzīvajā un nedzīvajā dabā notiekošie procesi ir saistīti tieši ar ūdens kustībām. Cilvēka saimnieciskā darbība, piemēram, mežu izciršana, purvu nosusināšana, tīrumu apmežošana, hidroelektrostaciju būve, pazemes ūdeņu izsūknēšana, pilsētu un citu objektu celtniecība stipri ietekmē Zemes hidroloģisko ciklu, tāpēc būtiski ir atcerēties, ka tikai sabalansēta ūdens aprite padara iespējamus pašreizējos klimatiskos apstākļus un dzīvības pastāvēšanu uz Zemes.

Lai sabiedrībā aktualizētu jautājumu par dzeramā ūdens nozīmi, SIA „Jūrmalas ūdens” apmeklēja sākumskolas „Ābelīte” vairākas skolēnu grupas. Tikšanās laikā skolēni saņēma informāciju par dzeramā ūdens sagatavošanas procesu, padevi no ūdens sagatavošanas ietaisēm līdz patērētājiem un tīra dzeramā ūdens nozīmi. Tika pārrunāts arī būtiskais jautājums par to, ka ne visur pasaulē dzeramais ūdens ir tik lielos apjomos pieejams, kā pie mums, tomēr tas mums katram pašam uzliek arī pienākumu rūpēties par šī resursa saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Pārrunājot jautājumus, kas saistīti ar dzeramo ūdeni, nevar atstāt bez ievērības arī notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu. Ja ūdenstilpē ieplūst piesārņots, tas kaut arī sākumā nemanāmi, tomēr iedarbojas uz visām ūdens biocenozes sastāvdaļām. Atkarībā no antropogēnās ietekmes veida un intensitātes, izmaiņas visā ekosistēmā var izpausties kā visas biocenozes bojāeja, sugu vai īpatņu skaita samazināšanās vai pieaugums, vadošo formu un biomasas izmaiņas. Var mainīties ar barošanās ķēdes sastāvs un dūņās var parādīties patogēnās baktērijas.

Skolniekiem bija iespējams pašiem apskatīt dzeramā ūdens sagatavošanas ietaises un pašiem novērtēt dzeramā ūdens kvalitāti, kāda tā ir, ūdeni padodot tīklā.

Pēc viesošanās SIA „Jūrmalas ūdens”, saņēmām ļoti jaukus skolēnu patstāvīgos darbus par ūdens tematiku, par ko SIA „Jūrmalas ūdens” izsaka pateicību ikvienam, kurš piedalījās darbu tapšanā, kā arī sākumskolas „Ābelīte” skolotājiem, kas palīdzēja šo ieceri īstenot.

 
 Iesūtīts: 2014.04.10 13:11
 
 
 
    
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »