Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Kanalizācijas tīklu izbūve L.Paegles ielā

„I. Kuplais: Ļoti savdabīga situācija izvērtusies Slokā, Leona Paegles ielas galā, kur kopš pagājušā gada rudens tiek veikti ūdensvada un kanalizācijas ievilkšanas darbi. Kanalizācijas caurule gan tika ievilkta, bet ūdensvadam naudas acīmredzot aptrūkās. Tādēļ ielas gals patlaban pārvērties neizbraucamā smilšu jūklī.” Publicēts laikraksta Jūrmalas Ziņas 28.03.2014. izdevumā

SIA „Jūrmalas ūdens” jau vairākkārt ir informējis Jūrmalas iedzīvotājus, ka šajā un arī nākamajā gadā plānoti ļoti apjomīgi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbi, kopā izbūvējot vairāk nekā 100 km ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus dažādos Jūrmalas rajonos. Diemžēl šāda apjoma tīklu izbūve ir cieši saistīta ar rakšanas darbiem lielākās un mazākās ielās, tādējādi radot iedzīvotājiem dažāda veida neērtības, kas saistītas gan ar ceļa būvlaukuma apstākļiem ielās, gan ceļa seguma stāvokli katrā atsevišķā laika sprīdī. Pagājušā gada rudenī laika apstākļi bija ļoti labvēlīgi būvdarbu veikšanai, tādēļ būvnieki steidza izmantot katru dienu, lai plānotie darbi sekmīgi virzītos uz priekšu. Diemžēl ne visās ielās darbus varēja paveikt pilnībā līdz galam, atjaunojot ceļa seguma stāvokli atbilstošā kvalitātē pirms iestājās sasalums. Pavasarī tas radīja lielas raizes daudziem Kauguru un Slokas rajona iedzīvotājiem, kur būvdarbi ielās bija uzsākti. Tas attiecas arī uz L. Paegles ielu, par ko SIA „Jūrmalas ūdens” būvnieka vārdā atvainojas un paļaujas uz iedzīvotāju izpratni.

Attiecībā uz publikācijā pausto I. Kuplā viedokli, SIA „Jūrmalas ūdens” informē, ka L. Paegles ielā sākotnēji nebija plānots izbūvēt nevienu no ūdenssaimniecības komunikācijām, tomēr rūpīgi plānojot resursus, tika rasta iespēja izbūvēt vienu no komunikācijām šajā ielā. Uzņemoties atbildību par vidi, SIA „Jūrmalas ūdens” pieņēma lēmumu, ka Leona Paegles ielā pagaidām tiks izbūvēta sadzīves kanalizācija, lai novērstu neattīrītu vai nepietiekoši attīrītu sadzīves notekūdeņu nonākšanu apkārtējā vidē. Kā pareizi norāda raksta autors, ūdensapgādes trases izbūvei naudas šajā projektā pietrūka, starp citu, kā daudzviet Jūrmalā, jo diemžēl it visur uzreiz izbūvēt tīklus nav iespējams. Līdz šim SIA „Jūrmalas ūdens” jau ir īstenojis apjomīgu Kohēzijas fonda projektu, gan izbūvējot jaunas notekūdeņu attīrīšanas ietaises, gan uzlabojot dzeramā ūdens kvalitāti. Šobrīd intensīvi darbi norit tīklu paplašināšanas jomā, īstenojot Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtu un plānojot III kārtu, lai pēc iespējas vairāk Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem SIA „Jūrmalas ūdens” pakalpojums būtu pieejams. Pieņemot, ka Eiropas Savienības līdzfinansējums infrastruktūras attīstībai Jūrmalā būs pieejams arī turpmāk, un īstenojot šāda veida projektus, SIA „Jūrmalas ūdens” tuvāko gadu laikā plāno nodrošināt pieslēguma pārklājumu, kas tuvinātos 100% robežai notekūdeņu aglomerācijā, atbilstoši nacionālo un starptautisko normatīvu prasībām.

Pateicoties ES līdzfinansējumam, šāda veida projekti pēdējo gadu laikā nebija retums daudzās Latvijas pilsētās lielākā vai mazākā apjomā. Ielas ir bijušas pārraktas un ūdenssaimniecības komunikācijas izbūvētas. Šobrīd izstrādājot likumprojektu tiek meklēts risinājums, lai ieguldītie darbi nebūtu velti, bet iedzīvotāji izmantotu piedāvāto iespēju un lietotu pakalpojumus, kurus nodrošina tādi uzņēmumi kā SIA „Jūrmalas ūdens”. Kaut arī sākotnēji ir nepieciešami zināmi ieguldījumi, izprojektējot un izbūvējot pagalma tīklus, tomēr lietojot un norēķinoties par pakalpojumiem ilgtermiņā, tas ir ērti, vienkārši un lēti, bet galvenais – sev, kaimiņiem un videi draudzīgi.

 
 Iesūtīts: 2014.04.10 09:32
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »