Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi Asaros un Mellužos

        
Ieguldījums Tavā nākotnē!

2013.gada 18.jūnijā parakstīts līgums „Tehniskā projekta izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Asaros un Mellužos”.

Līgums paredz tehniskā projekta izstrādi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Asaros un Mellužos Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtā.

Atbilstoši līguma nosacījumiem projektēšanas darbi ir sadalīti trijās fāzēs:

  1. pirmā fāze – visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana un saņemšana no Jūrmalas pilsētas būvvaldes un esošās situācijas un vietas izpēte, topogrāfiskā izpēte, inženierģeoloģiskā izpēte un cita izpēte, pēc nepieciešamības;
  2. otrā fāze – Tehniskā projekta sagatavošana un saskaņošana ar tīklu turētājiem un citām institūcijām saskaņā ar plānošanas arhitektūras uzdevumu, ekspertīze un tā akceptēšana būvvaldē;
  3. trešā fāze – darba apjomu un izmaksu sagatavošanas posms.

Darbu izpildes termiņš ir 8 mēneši no līguma noslēgšanas brīža, līguma summa (ar PVN) LVL 198 440,00.

Projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta” realizācija veicinās šādu mērķa sasniegšanu:

  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība un paplašināšana, lai nodrošinātu 100% pieslēguma iespējas projekta teritorijā;
  • ūdensapgādes un attīrīto notekūdeņu kvalitātes uzlabošana;
  • maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija ar mērķi nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktību un drošību, kā arī to pieejamību lielākam iedzīvotāju skaitam.
 
 Iesūtīts: 2013.06.19 15:20
Līguma parakstīšana
Līguma parakstīšana  
      
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »