Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Pabeigti ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošanas darbi

    

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Ūdensapgādes sistēma Kauguros attīstījās līdz ar šīs pilsētas daļas intensīvo apbūvi 20. gadsimta 60. – 70. gados. Dzeramā ūdens ieguves avots, tāpat kā pārējā pilsētas teritorijā, ir dziļurbuma akas un ūdens bez papildus attīrīšanas tika padots sadales tīklā. Jūrmalā dzeramo ūdeni iegūst no diviem nogulumiežu slāņiem 130 – 150 un 240 – 250 metru dziļumā. Pieejamā ūdens daudzums ir pietiekošs, taču tā cietība, sulfātu un dzelzs jonu saturs ir relatīvi augsts.

Laika periodā no 2004. līdz 2006. gadam, realizējot Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta I kārtu, tika izbūvēta jauna dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija Kauguros, kur ūdens sagatavošana notiek spiediena filtros, kas ir pildīti ar kvarca smiltīm. Filtrā ir izaudzētas baktērijas, kas veicina atdzelžošanas procesu un ir kā katalizators dzelzs oksidācijas procesā. Baktērijas nav kaitīgas cilvēka veselībai, savukārt smiltis nodrošina nepieciešamo virsmu baktēriju augšanai un ir filtrējošs materiāls dzelzs hidroksīda savākšanai.

Sekojoši SIA „Jūrmalas ūdens” spēra nākamo soli un parakstīja līgumu par ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošanu, kas paredzēja, ka papildus atdzelžošanas stacijai tiek uzstādītas nanofiltrācijas iekārtas, kas nepieciešamas, lai samazinātu sulfāta, kalcija un magnija jonus, tādējādi novēršot ūdens cietību. Dzeramā ūdens sagatavošanas ietaišu (turpmāk tekstā lietots saīsinājums ŪSI) uzlabošana bija jāveic Dzintaros, Kauguros, Jaundubultos un Ķemeros. Katrā no ŪSI ir atšķirīgs darbu apjoms, jo jau realizējot Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta I kārtu tika veikta rekonstrukcija Dzintaru un Jaundubultu ŪSI, kas ievērojami uzlaboja dzeramā ūdens kvalitāti, ko apliecināja daudzo iedzīvotāju izteiktā atzinība.

2011. gada nogalē noslēgtais līgums paredzēja, ka pamatā uzņēmējam jāveic projektēšanas darbi, būvdarbi, iekārtu iegāde un piegāde, uzstādīšana un testēšana un tikai pēc atbilstošu rezultātu iegūšanas, dzeramais ūdens tiek padots tīklā, pa kuru tas nonāk līdz patērētājiem.

Attiecīga apjoma un jaudas nanofiltrācijas iekārtas ir unikālas Latvijā, jo līdz šim līdzīgas, bet ar ievērojami mazāku ražību tiek izmantotas atsevišķās rūpniecības ražotnēs. Ikviens Jūrmalas iedzīvotājs, kurš lieto SIA „Jūrmalas ūdens” pakalpojumus, saņem patiešām augstas kvalitātes dzeramo ūdeni, kas pilnībā atbilst Eiropas Savienības kvalitātes direktīvu prasībām.

Ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošana izmaksāja vairāk nekā 2 miljonus latu, un par SIA „Jūrmalas ūdens” līdzekļiem šāda apjoma projekta realizācija nav iespējama. Tāpēc tika izmatota iespēja projektu pieteikt līdzfinansējuma saņemšanai no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, kas sniedza ievērojamu atbalstu, atlīdzinot 95% no attiecināmajām izmaksām. Atlikušo izmaksu daļu sedza SIA „Jūrmalas ūdens” un Jūrmalas pilsētas dome.

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta vispārējais mērķis ir sasniegt pakalpojumu atbilstību nacionālo normatīvo aktu un Eiropas Savienības direktīvu prasībām attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti, pazemes ūdeņu aizsardzību, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, kā arī resursu efektīvu izmantošanu.

Ūdens sagatavošana ir tikai viens no darba laukiem, ko SIA „Jūrmalas ūdens” veic ikdienā. Tikpat nozīmīga ir arī ūdens padošana tīklā un esošo tīklu uzturēšana un paplašināšana. Ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tīklu pārklājums Jūrmalā jau izsenis bijis sāpīgs jautājums daudziem Jūrmalas iedzīvotājiem. Tāpēc tīklu paplašināšana dažādos Jūrmalas rajonos, realizējot Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektu, izvirzīta kā neatņemama prioritāte. 


 Iesūtīts: 2013.05.31 11:33
Objektu svinīgā atklāšana
Objektu svinīgā atklāšana 
Objektu svinīgā atklāšana
Objektu svinīgā atklāšana 
Objektu svinīgā atklāšana
Objektu svinīgā atklāšana 
Tiek novērtēta sagatavotā ūdens kvalitāte
Tiek novērtēta sagatavotā ūdens kvalitāte 
Tiek novērtēta sagatavotā ūdens kvalitāte
Tiek novērtēta sagatavotā ūdens kvalitāte 
Jaundubultu ŪSI
Jaundubultu ŪSI 
Nanofiltrācijas iekārtas Jaundubultu ŪSI
Nanofiltrācijas iekārtas Jaundubultu ŪSI  
Nanofiltrācijas iekārtas Dzintaru ŪSI
Nanofiltrācijas iekārtas Dzintaru ŪSI  
Nanofiltrācijas iekārtas Dzintaru ŪSI
Nanofiltrācijas iekārtas Dzintaru ŪSI  
     
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »