Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Parakstīts līgums par tīklu paplašināšanu Kauguros un Slokā
2013.gada 8.maijā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta, II kārtā” parakstīts būvdarbu līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Kauguros un Slokā, tādējādi uzsākot plānoto nozīmīgo tīklu paplašināšanu dažādos Jūrmalas pilsētas rajonos.
 

Līgums paredz izbūvēt gandrīz 15,2 km ūdensvadu, vairāk nekā 13,4 km kanalizācijas pašteces vadu, 1,3 km kanalizācijas spiedvadu, un sadzīves notekūdeņu pārsūknēšanai nepieciešamās 2 kanalizācijas sūkņu stacijas. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana paredz sadalošo tīklu izbūvi, kas nepieciešami, lai izveidotu attiecīgus pieslēgumus un iedzīvotājiem būtu iespējams lietot dzeramo ūdeni un novadīt sadzīves kanalizāciju, izmantojot centralizētos tīklus un SIA „Jūrmalas ūdens” pakalpojumus.

Pievienotajā kartogrāfiskajā materiālā norādītas konkrētās ielas, kur sarkanā krāsā parādīti plānotie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ar attiecīgiem cauruļvadu diametriem. Tā kā darbu apjoms ir pietiekami liels, atbilstoši noslēgtajam līgumam, plānotais būvdarbu termiņš ir 18 mēneši no darbu uzsākšanas, kas būs tuvākajās dienās. Attiecīgo darbu plānošana konkrētās ielās ir ģenerāluzņēmēja kompetence un SIA „Jūrmalas ūdens” būs zināms darbu uzsākšanas brīdī tikko kā tiks iesniegts precizēts darbu izpildes laika grafiks. 

Ūdensapgādes tīklu plānotā paplašināšana

‍Līdzīgi kā daudzi Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji, SIA „Jūrmalas ūdens” šo brīdi gaidīja ilgi, jo pirms būvdarbu uzsākšanas, bija nepieciešams veikt apjomīgus sagatavošanās darbus. Tā kā šāda apjoma darbu finansēšana nav iespējama izmantojot tikai kapitālsabiedrības un pat Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu, tika izmantota iespēja piesaistīt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu un Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas realizācija kā atsevišķs projekts tika apstiprināta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un attiecīgi noslēgts trīspusējs līgums starp ministriju, Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Jūrmalas ūdens” 2010. gada oktobrī. Paralēli noritēja darbs, izstrādājot tehnisko projektu un sagatavojot tehniskās specifikācijas būvdarbu iepirkuma izsludināšanai. Neskatoties uz to, ka iepirkumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām izsludināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, attiecīgā procedūra ievilkās divu gadu garumā. Diemžēl SIA „Jūrmalas ūdens” iespējas ietekmēt šo procesu bija ierobežotas, jo atbilstoši Eiropas struktūrfondu ieviešanas noteikumiem un kārtībai, ikvienai procedūrai ir jābūt attiecīgi veiktai, pretējā gadījumā iepirkumu var atzīt par neattiecināmām izmaksām un veiktie ieguldījumi ir jāatmaksā.

Neskatoties uz aizkavējumu sagatavošanas fāzē, SIA „Jūrmalas ūdens” cer, ka būvnieks īstenos darbus, atbilstoši līguma noteikumiem un jau pēc 18 mēnešiem lielam skaitam pilsētas iedzīvotāju būs iespēja saņemt augstas kvalitātes dzeramo ūdeni un novadīt sadzīves kanalizāciju, atbilstoši normatīvo aktu un direktīvu prasībām, sekmīgai attīrīšanai Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve Kauguros un Slokā ir tikai viena no Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas būvdarbu komponentēm, jo vēl nepieciešama tīklu paplašināšana Mellužos – Valteros, kura noslēgšanu SIA „Jūrmalas ūdens” cer sagaidīt jau maijā, kā arī tīklu paplašināšana Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos, par ko līgumu plānots noslēgt visticamāk šī gada otrajā pusē. 

 
Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana 

 Tiem Jūrmalas iedzīvotājiem, kas seko SIA „Jūrmalas ūdens” aktivitātēm, ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas pakalpojumu uzlabošanā, jau ir informēti par dzeramā ūdens kvalitātes būtisku uzlabojumu sakarā ar nanofiltrācijas iekārtu uzstādīšanu četrās kapitālsabiedrības ūdens sagatavošanas ietaisēs (Dzintaros, Jaundubultos, Kauguros un Ķemeros), realizējot līgumu „Ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošana”, kas noslēdzās 2013. gada 7. maijā un arī bija daļa no Kohēzijas fonda līdzfinansētā Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas. Kopējās projekta izmaksas ir vairāk nekā 14,4 miljoni latu un vairāk nekā 12 miljoni ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums, kas tiek ieguldīts SIA „Jūrmalas ūdens”. Atlikušo summu nodrošina Jūrmalas pilsētas dome un SIA „Jūrmalas ūdens” no saviem līdzekļiem. Tikai kopīgi sadarbojoties un vēršot pastiprinātu uzmanību uz (1) savu veselību, izmantojot augstas kvalitātes dzeramo ūdeni no centralizētajiem tīkliem un (2) vidi, lai nodrošinātu, ka neattīrīti notekūdeņu nenonāk vidē un gruntsūdeņos, bet tiek atbilstoši attīrīti, ko nodrošina SIA „Jūrmalas ūdens”, ir iespējams ilglaicīgi un ar atbildību izmantot dabas resursus un dzīvot labvēlīgā vidē!


     

‍Ieguldījums Tavā nākotnē!


 Iesūtīts: 2013.05.10 15:32
Līguma parakstīšana
Līguma parakstīšana  
      
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »