Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Paziņojums par atklāta iepirkuma konkursa izsludināšanu
           
Ieguldījums Tavā nākotnē!

SIA „Jūrmalas ūdens”

Reģ. Nr.LV40003275333, Promenādes iela 1a,

Jūrmala, LV-2015 

izsludina atklātu iepirkuma konkursu 

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos”

(ID Nr. SIA „Jūrmalas ūdens” 2013/02 KF) 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts II kārta”(identifikācijas Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/021) ietvaros

 

Iepirkuma priekšmets ir „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos” Jūrmalā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Tehnisko projektu (B pielikums) .

Paredzamais kopējais darbu apjoms ir ūdensvada izbūve Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos (24 176 m), kanalizācijas pašteces vadu (7 733 m), spiedvadu (1 089 m) un 2 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Kaugurciemā.

 

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 15.jūlijam, plkst.11.00 SIA „Jūrmalas ūdens”, Jūrmalā, Promenādes iela 1a, 17.kabinetā

 

Kontaktpersona: SIA „Jūrmalas ūdens” Projekta ieviešanas vienības 

vadītājs Aivars Kamarūts, Tālr.67811384; fakss 67811374, piu@udens.com 

 

Skatīt Nolikumu

Skatīt A_Pielikumu_Tehnisko_specifikāciju

Skatīt B_pielikumu_Tehnisko_projektu

Skatīt D8pielikumu_finanšu_piedāvājumu

Skatīt izmaiņas_Tehn_proj.+D8pielikumu

Skatīt papildu informāciju Nr.1

Skatīt papildu informāciju Nr.2


Skatīt papildu informāciju Nr.4

Skatīt papildu informāciju Nr.5

Skatīt papildu informāciju Nr.6

Skatīt papildu informāciju Nr.7

Skatīt papildu informāciju Nr.8

Skatīt papildu informāciju Nr.9

Skatīt papildu informāciju Nr.10

‍Skatīt papildu informāciju Nr.11 Iesūtīts: 2013.12.20 13:37
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »