Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Dzintaros uzsāktas nanofiltrācijas iekārtu pārbaudes

Kā SIA „Jūrmalas ūdens” iepriekš jau informējis, šobrīd tiek īstenota dzeramā ūdens sagatavošanas ietaišu (turpmāk tekstā lietots saīsinājums ŪSI) uzlabošana Dzintaros, Kauguros, Jaundubultos un Ķemeros. Katrā no ŪSI ir atšķirīgs darbu apjoms, tāpēc arī attiecīgais darbu progress atšķiras. Jau realizējot Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta I kārtu tika veikta rekonstrukcija Dzintaru un Jaundubultu ŪSI, savukārt Kauguros izbūvēta jauna atdzelžošanas stacija, kas ievērojami uzlaboja dzeramā ūdens kvalitāti, ko apliecināja daudzo iedzīvotāju izteiktā atzinība. Šobrīd SIA „Jūrmalas ūdens” spēris nākamo soli un papildus atdzelžošanai tiks uzstādītas arī nanofiltrācijas iekārtas, kas nepieciešamas, lai samazinātu sulfāta, kalcija un magnija jonus.

Dzintaru ŪSI līdz šim ģenerāluzņēmējs ir veicis projektēšanas darbus, būvdarbus, iekārtu piegādi un montāžu. Līdz ar to ir iespējams uzsākt iekārtu testēšanu, atbilstoši noslēgtā līguma prasībām. 31.01.2013. ir uzsākta nanofiltrācijas membrānu uzstādīšana un iekārtu palaišana. Pirms pārbaudes programmas uzsākšanas ir veikta iekārtu vizuālā un hidrauliskā pārbaude un sistēmas dezinfekcija. Šobrīd pārbaudes programma uzsākta testa režīmā ar divu nanofiltrācijas līniju palaišanu un turpmāku nepieciešamo regulēšanu. Tikai tad, kad tiks saņemti atbilstoši testēšanas rezultāti no akreditētas laboratorijas, ūdens no nanofiltrācijas iekārtām tiks sajaukts ar atdzelžoto ūdeni un nonāks pie patērētājiem.

Šāda apjoma un jaudas nanofiltrācijas iekārtas ir jauninājums Latvijā, jo līdz šim tās tiek izmantotas tikai atsevišķās ražotnēs, kā procesa sastāvdaļa. Pēc pilnvērtīgas objekta nodošanas ekspluatācijā ikviens Jūrmalas iedzīvotājs, kurš lieto SIA „Jūrmalas ūdens” pakalpojumus saņems patiešām augstas kvalitātes dzeramo ūdeni, tāpēc sabiedrība ir patiesi lepna, par projekta sekmīgu realizāciju.

Ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošana izmaksā vairāk nekā 2 miljonus latu, un par sabiedrības līdzekļiem šāda apjoma projekta realizācija nav iespējama. Tāpēc tika izmatota iespēja projektu pieteikt līdzfinansējuma saņemšanai no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, kas sniedza ievērojamu atbalstu, atlīdzinot 95% no attiecināmajām izmaksām. Atlikušo izmaksu daļu sedz SIA „Jūrmalas ūdens” un Jūrmalas pilsētas dome.

Kā jau iesākumā norādīts, Dzintaru ŪSI ir tikai viena no četrām ūdens sagatavošanas ietaisēm, kuras nodošana ekspluatācijā ir vistuvāk, tomēr SIA „Jūrmalas ūdens”, pamatojoties uz ģenerāluzņēmēja iesniegto darba grafiku, plāno kā nākamās testēt Kauguru un Jaundubultu ŪSI, lai iedzīvotāji arī šajos Jūrmalas rajonos pēc iespējas ātrāk saņemtu dzeramo ūdeni ar uzlabotu tā sastāvu.

Šobrīd nedaudz iekavējušies darbi Ķemeru ŪSI. Šajā ŪSI darbu apjoms bija vislielākais, jo bija jāveic pilnīga ŪSI rekonstrukcija, papildus uzstādot mūsdienīgas un augstas kvalitātes atdzelžošanas un nanofiltrācijas iekārtas. Neskatoties uz sarežģījumiem, SIA „Jūrmalas ūdens” paļaujas, ka arī Ķemeru iedzīvotāji līdz vasaras sākumam saņems pilnībā attīrītu dzeramo ūdeni, par kuru iebildumu vairs nebūs.

Ūdens sagatavošana ir tikai viens no darba laukiem, ko SIA „Jūrmalas ūdens” veic ikdienā. Tikpat nozīmīga ir arī ūdens padošana tīklā un esošo tīklu uzturēšana un paplašināšana. Ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tīklu pārklājums Jūrmalā jau izsenis bijis sāpīgs jautājums daudziem Jūrmalas iedzīvotājiem. Tāpēc tīklu paplašināšana dažādos Jūrmalas rajonos, realizējot Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektu, izvirzīta kā otra prioritāte. Diemžēl, pagaidām darbi vēl nav uzsākti, jo ilgstoši turpinās iepirkuma procedūra, tomēr SIA „Jūrmalas ūdens” patiesi cer, ka jau šī gada vasarā varēs uzsākt ilgi gaidītos būvniecības darbus.

 Ieguldījums Tavā nākotnē!

       

 Iesūtīts: 2013.02.01 14:40
Nanofiltrācijas iekārtas Dzintaru dzeramā ūdens sagatavošanas ietaisēs
Nanofiltrācijas iekārtas Dzintaru dzeramā ūdens sagatavošanas ietaisēs 
Nanofiltrācijas iekārtas Dzintaru dzeramā ūdens sagatavošanas ietaisēs
Nanofiltrācijas iekārtas Dzintaru dzeramā ūdens sagatavošanas ietaisēs 
     
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »