Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta ieviešana
                         

SIA „Jūrmalas ūdens” šobrīd īsteno Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”. Projekts paredz būtisku uzlabojumu ļoti daudziem Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, jo paredz izbūvēt centralizētos tīklus dažādos Jūrmalas pilsētas rajonos, kā arī veikt ūdens sagatavošanas ietaišu (turpmāk tekstā lietots saīsinājums ŪSI) uzlabošanu.

Kā SIA „Jūrmalas ūdens” ir informējis jau iepriekš, ir noslēgts līgums par ŪSI uzlabošanu, kas paredz projektēšanas un būvdarbus, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti Jūrmalā. Darbu apjomos ietilpst trīs dziļurbuma aku rekonstrukcija, papildus spiedfiltra uzstādīšana, kas palielinās ražību līdz 8600m3/d Kauguru ŪSI. Kauguru, Jaundubultu un Dzintaru ŪSI tehnoloģiskais process tiks papildināts ar sulfātu atdalīšanas (nanofiltrācijas) iekārtām. Ķemeru ŪSI tiks veikta rekonstrukcija – vienas jaunas dziļurbuma akas izbūve un vienas esošās akas rekonstrukcija, tīrā ūdens rezervuāra izbūve, atdzelžošanas spiedfiltru un nanofiltrācijas iekārtu, sulfātu atdalīšanai, uzstādīšana.

Līguma izpilde atbilst sākotnēji plānotajam laika grafikam un līdz šim ģenerāluzņēmējs ir veicis šādus darbu apjomus:

  • Dzintaru ŪSI – ir izstrādāts tehniskais projekts, saņemta būvatļauja, tiek veikta esošās ēkas rekonstrukcija, ir piegādāta daļa no tehnoloģiskajām iekārtām un drīzumā tiks uzsākta tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana un montāža.
  • Jaundubultu ŪSI - ir izstrādāts tehniskais projekts, saņemta būvatļauja un uzsākta esošās ēkas rekonstrukcija.
  • Kauguru ŪSI – ir izstrādāts tehniskais projekts, saņemta būvatļauja, tiek veikta esošās ēkas rekonstrukcija, tiek veikta esošo artēzisko urbumu paplašināšana, kā arī ir piegādāta daļa no tehnoloģiskajām iekārtām un drīzumā tiks uzsākta tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana un montāža.
  • Ķemeru ŪSI - ir izstrādāts tehniskais projekts, saņemta būvatļauja, veikta esošo konstrukciju nojaukšana, kā arī tiek veikta esošās ēkas rekonstrukcija.

Noslēdzot līgumu, puses vienojās, ka līguma izpilde tika veikta 18 mēnešu laikā no darbu uzsākšanas, tāpēc SIA „Jūrmalas ūdens” paredz, ka darbi tiks paveikti līdz 2013. gada maijam.

Kā jau esam informējuši iepriekš, ir jāpievērš SIA „Jūrmalas ūdens” pakalpojuma patērētāju uzmanība uz to, ka jau šobrīd tiek nodrošināta augstas kvalitātes dzeramais ūdens, kas tiek padots centralizētajā ūdensapgādes tīklā, tomēr daudzās Jūrmalas pilsētas vietās nolietotie tīkli un korozija dara savu un dzeramais ūdens zaudē savu augstvērtīgo kvalitāti. Tāpēc nepieciešams sekot līdzi arī pagalmu un māju iekšējo tīklu stāvoklim, kas nav SIA „Jūrmalas ūdens” atbildība, bet par to atbild katras mājas nama apsaimniekotājs.

Papildus noslēgtajam līguma SIA „Jūrmalas ūdens” plāno tuvākajā laikā noslēgt līgumu par tīklu paplašināšanu dažādos Jūrmalas pilsētas rajonos. Līguma izpilde plānota 12 mēnešu laikā no darbu uzsākšanas. Kopējais darbu apjoms šobrīd sadalīts trijās lotēs:

  • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos, kurā ietverta vairāk nekā 24 km ūdensvadu izbūve, 7,7 km kanalizācijas pašteces vadu izbūve, vairāk nekā 1 km kanalizācijas spiedvadu izbūve, un divu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kauguros un Slokā, kurā ietverta vairāk nekā 15 km ūdensvada izbūve, vairāk nekā 13 km kanalizācijas pašteces vadu, 1,2 km kanalizācijas spiedvadu izbūve un divu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos – Valteros, kurā ietverta vairāk nekā 13 km ūdensvada izbūve, vairāk nekā 11 km kanalizācijas pašteces vadu, vairāk nekā 3 km kanalizācijas spiedvadu izbūve un divu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.

Ikviens līgums, kas noslēgts Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai, 85% apjomā no attiecināmajām izmaksām tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, kas ir būtisks ieguldījums, lai šāda apjoma projekts varētu tikt īstenots. Vietējais līdzfinansējums tiek nodrošināts no SIA „Jūrmalas ūdens” un Jūrmalas pilsētas domes līdzekļiem.

Detalizēta informācija pieejama Projekta ieviešanas vienībā: Jūrmalā, Promenādes ielā 1a 17. kabinetā, tālrunis / fakss +371 67811384,e-pasta adrese: piu@udens.com   

 Iesūtīts: 2012.09.06 15:37
    Nanofiltrācijas  iekārta
Nanofiltrācijas iekārta  
Spiediena paaugstināšanas sūkņiekārta
Spiediena paaugstināšanas sūkņiekārta 
     
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »