Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Tiek pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš

      
 


                                                  

SIA „Jūrmalas ūdens”
Reģ. Nr.LV40003275333, Promenādes iela 1a,
Jūrmala, LV-2015

paziņo par atklāta iepirkuma konkursa

„Optimālas tehnoloģijas izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai Slokas NAI”
 (id. Nr. JŪ 2011/01)

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta PURE (Projekts eitrofikācijas samazināšanai pilsētās)ietvaros

piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarinājumu

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 11.oktobrim, plkst.11.00
Jūrmalā, Promenādes iela 1a, 17.kabinetā

Iepirkuma konkursa Nolikums, Tehniskās specifikācijas un to pielikumi ir pieejami SIA „Jūrmalas ūdens” mājas lapā www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekti, Notikumi, Izsludināts iepirkuma konkurss PURE projekta ietvaros

Kontaktpersona: SIA „Jūrmalas ūdens” Projekta ieviešanas vienības
vadītājs Aivars Kamarūts, Tālr.67811384


             
                 

 Iesūtīts: 2011.09.07 09:17
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »