Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Izsludināts iepirkuma konkurss PURE projekta ietvaros

                                   

 
SIA „Jūrmalas ūdens” 
Reģ. Nr.LV40003275333, Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

 izsludina atklātu iepirkuma konkursu

 „Optimālas tehnoloģijas izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai Slokas NAI
 (id. Nr. JŪ 2011/01)

 Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta PURE 
(Projekts eitrofikācijas samazināšanai pilsētās)ietvaros

Projekta mērķis ir panākt efektīvāku fosfora un slāpekļa savienojumu bioloģisko konvertāciju Slokas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (NAI) notekūdeņu attīrīšanas procesā. Līgums ietver tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma projektēšanu, piegādi, uzstādīšanu, kalibrēšanu, darbības pārbaudes, pieņemšanu ekspluatācijā, nodošanu pasūtītājam, garantijas apkopi un remontu un ar to saistītos būvniecības, mehāniskos, elektriskos, verifikācijas un automatizācijas darbus.

 Piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 25.augustam, plkst.11.00
Jūrmalā, Promenādes iela 1a, 17.kabinetā

Kontaktpersona: SIA „Jūrmalas ūdens” Projekta ieviešanas vienības 
vadītājs Aivars Kamarūts, Tālr.67811384

Skatīt Nolikumu (*.pdf)

Skatīt Tehnisko specifikāciju (*.pdf)

Skatīt attīrīšanas iekārtu tehnisko auditu (angļu val.) (*.pdf)

Skatīt PI diagrammu, smilšu atdalīšana (*.pdf)

Skatīt PI diagrammu, aerācija (*.pdf)

Skatīt PI diagrammu, nogulšņu apstrāde (*.pdf)

Skatīt Bioreaktora 1 plānu (*.pdf)

Skatīt Bioreaktora 2 plānu (*.pdf)


                                             

 Iesūtīts: 2011.07.27 15:38
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »