Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
PURE projekts


 

Saņemot finansējumu Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) būvniecībai no Zviedrijas starptautiskās attīstības aģentūras SIDA un Ziemeļvalstu Vides Finanšu korporācijas NEFCO, SIA „Jūrmalas ūdens” uzņēmās saistības ievērot noteiktās HELCOM rekomendācijas attiecībā uz vidi. Lai samazinātu slāpekļa un fosfora daudzumu attīrītajos notekūdeņos, kā rezultātā notiek eitrofikācijas process Baltijas jūrā, SIA „Jūrmalas ūdens” piedalās Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projektā. PURE projekts jeb projekts eitrofikācijas samazināšanai pilsētās paredz risināt eitrofikācijas problēmu Baltijas jūrā, uzlabojot fosfora samazināšanas procesus atsevišķās pilsētu notekūdeņu attīrīšanas stacijās Baltijas jūras reģionā. Vadošais partneris ir Baltijas pilsētu savienības Vides komisija un partnerorganizācijas Džona Nurminena fonds (John Nurminen Foundation) un HELCOM, kas ietilpst projekta vadības grupā. SIA „Jūrmalas ūdens” projektu realizē kopā ar septiņiem citiem ūdenssaimniecības uzņēmumiem: SIA „Rīgas ūdens” (Latvija), Brestas ūdenssaimniecības uzņēmums „Brestvodokanal” (Baltkrievija), Ščecinas ūdenssaimniecības uzņēmums (Polija), Lībekas ūdenssaimniecības uzņēmums (Vācija), Kohtlajerves ūdensapgādes uzņēmumu (Igaunija), Gdaņskas ūdenssaimniecības uzņēmums (Polija) un Mariehamnas ūdensapgādes uzņēmumu (Somijā).

Projekta īstenošana tika uzsākta gada sākumā un tā ietvaros šobrīd ir noslēgts līgums starp projekta vadošo partneri un SIA „Jūrmalas ūdens” par projekta īstenošanu. Līguma noteikumi arī nosaka projekta kopējo finansējumu, kas ir vairāk nekā 372 860 EUR un tas 85% apmērā tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības ERAF, atlikušo finansējuma daļu nodrošina SIA „Jūrmalas ūdens”.

Šī gada vasarā Slokas NAI apmeklēja projekta vadošā partnera izvēlēts auditors Pöyry Finland Oy (“Pöyry”), kas izstrādāja ziņojumu par nepieciešamajiem uzlabojumiem, kas jāveic projekta ietvaros. Zemāk redzams 2009. gadā uz Slokas NAI nonākušais slāpekļa kgN/d un fosfora kgP/d piesārņojums (attēli 2.5 un 2.6 no Tehniskā Audita atskaites)

Tā rezultātā nākamā gada laikā par projekta līdzekļiem tiks uzstādītas iekārtas, kas palīdzēs samazināt fosfora un slāpekļa koncentrāciju attīrītajos notekūdeņos, kas caur Lielupi nonāk Baltijas jūrā. Šādi tehniskie auditi projekta ietvaros tika veikti vairākos ūdenssaimniecības uzņēmumos un tā rezultāti tika pārrunāti SIA „Rīgas ūdens“ 20. – 21. oktobrī rīkotajā projekta darba seminārā. 


Ņemot vērā, ka daļa (aptuveni 30%) no Jūrmalā centralizēti savāktajiem notekūdeņiem tiek pārsūknēti uz SIA „Rīgas ūdens” bioloģiskās attīrīšanas staciju (BAS) „Daugavgrīva“, tad pastarpināti uz SIA „Jūrmalas ūdens” attiecas arī uzlabojumi, ko PURE projekta ietvaros veic SIA „Rīgas ūdens”, kas projekta ietvaros īsteno pilotprojektu. Investīcijas Rīgā ietver ķīmisko reaģentu dozēšanas un plūsmas mērīšanas iekārtas fosfora samazināšanai un centrifūgu labākai nosēdumu apstrādei. Sasniedzot HELCOM mērķa līmeni Rīgā, ikgadējie fosfora izmeši Baltijas jūrā samazināsies par apmēram 100 tonnām.

Tikai tad, ja organizācijas valstīs ap Baltijas jūru sadarbosies, būs iespējams panākt jūras atveseļošanos un nodrošināt tīru ūdeni turpmākajām paaudzēm. To ekoloģiski un ekonomiski visefektīvāk un ātrāk var panākt, realizējot modernu fosfora samazināšanu un atbilstošu nosēdumu apstrādi pilsētu notekūdeņu attīrīšanas procesā. HELCOM Baltijas jūras rīcības plānā paredzēts krasi samazināt jūras piesārņojumu un atjaunot labu jūras vides ekoloģisko stāvokli līdz 2021. gadam. Tāpēc fosfora ieplūde Baltijas jūrā jāsamazina vēl par apmēram 15 000 tonnām.    

 

                                
 Iesūtīts: 2010.12.30 10:41
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »