Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
SIA "Jūrmalas ūdens" paziņo 

SIA ''Jūrmalas ūdens'' paziņo, ka tiek atsavināta, pārdota atklātā izsolē ar lejupejošu soli SIA “Jūrmalas ūdens”  piederoša kustama manta –saimnieciskajā darbībā neizmantotā manta automašīna OPEL COMBO, 2004. gada izlaidums, kas atrodas Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV – 2015. Izsoles noteikumi pieejami šeit. 

 Iesūtīts: 2019.05.15 14:05
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku/valdītāju uzmanībai! 

SIA “Jūrmalas ūdens” uzsāk informācijas kampaņu, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem izsūtot rakstisku uzaicinājumu iesniegt decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu

 Iesūtīts: 2019.01.25 13:46lasīt tālāk »
Asenizatoriem jāiesniedz deklarācija par iepriekšējo gadu 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” asenizatoriem jāiesniedz deklarācija par iepriekšējo gadu 

 Iesūtīts: 2019.01.25 13:32lasīt tālāk »
Atklāta moderna decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu nodošanas sistēma 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz Jūrmalas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) Mežmalas ielā 41 (tālrunis: 29339047), kur ir izbūvēta moderna notekūdeņu nodošanas iekārta

 Iesūtīts: 2018.06.25 08:42lasīt tālāk »
Ikvienai fiziskai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. 
Ar 2018.gada 25.maiju Latvijas Republikā, līdzīgi kā visās citās ES dalībvalstīs, ir tieši piemērojama  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
 Iesūtīts: 2018.05.29 13:14lasīt tālāk »
Noris zīmējumu un eseju konkursa “Ūdens – dzīvības avots” darbu izvērtēšana 

Kā jau ziņojām, tad līdz 9. martam Jūrmalas skolēni varēja iesniegt darbus zīmējumu un eseju konkursam “Ūdens – dzīvības avots” 

 Iesūtīts: 2018.03.12 11:11lasīt tālāk »
Draudzīgs atgādinājums par pienākumu apmaksāt pakalpojumu maksājumu rēķinus un to neapmaksas sekām 

SIA “Jūrmalas ūdens” informē, ka 2017.gada 1.jūlijā tiek uzsākta pastiprināta parādnieku kontrole, kuriem kopējā parāda summa ir lielāka par viņam uzskaitīto sešu mēnešu maksājumu apmēru.

 Iesūtīts: 2017.07.14 11:04lasīt tālāk »
Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija divās dienās 
Pēdējos gados, pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzekļiem, ir veikta aktīva pilsētas kanalizācijas tīkla paplašināšana. Taču arī vecās kanalizācijas sistēmas, it sevišķi tās, kas ir izbūvētas pirms aptuveni 50 gadiem, prasa neatliekamus rekonstrukcijas darbus. Viena no ielām, kurā jau vairākus gadus tika plānota kanalizācijas maģistrālo vadu rekonstrukcija, ir Aizputes iela.
 
 Iesūtīts: 2016.09.12 09:00lasīt tālāk »
Tipiskākās kļūdas ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu būvniecībā 

Kā jau SIA “Jūrmalas ūdens” ir informējis, Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” paredz, ka prasības komercuzskaites mēraparāta mezglam un tā atrašanās vietai pakalpojuma sniedzējs (Jūrmalā - SIA “Jūrmalas ūdens”) nosaka, izdodot tehniskos noteikumus. Šobrīd, pateicoties Jūrmalas pilsētas domei, domes Pilsētplānošanas nodaļai un SIA “Jūrmalas ūdens” veiksmīgai sadarbībai tehnisko noteikumu saņemšanai ir noteikta atvieglota kārtība.

Diemžēl SIA “Jūrmalas ūdens” speciālistiem jau ir nācies konstatēt, ka izbūvējot pieslēgumus pie pilsētas centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, vai nu nezināšanas dēļ vai būvdarbu veicēju nolaidības dēļ, netiek ievērotas elementāras būvnormatīvu prasības, kas liedz SIA “Jūrmalas ūdens” speciālistiem pieņemt ekspluatācijā izbūvētos pieslēgumus. 
 
 Iesūtīts: 2017.09.11 14:51lasīt tālāk »
Kur un kam jāizbūvē komercuzskaites mēraparāta mezglu II 

Kā jau SIA “Jūrmalas ūdens” informēja, Latvijā no šī gada 1. janvāra stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums. Viena no šī likuma novitātēm, kas radījusi vislielākās diskusijas iedzīvotāju vidū, ir prasība četru gadu laikā izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu.

Precīzākus noteikumus pēc likuma stāšanās spēkā komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei nosaka šī gada 22. aprīlī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”. 
 
 Iesūtīts: 2017.09.11 14:56lasīt tālāk »
lapas: 12
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2019 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »