Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Atklāta moderna decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu nodošanas sistēma 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz Jūrmalas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) Mežmalas ielā 41 (tālrunis: 29339047), kur ir izbūvēta moderna notekūdeņu nodošanas iekārta

 Iesūtīts: 2018.06.25 08:42lasīt tālāk »
Ikvienai fiziskai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. 
Ar 2018.gada 25.maiju Latvijas Republikā, līdzīgi kā visās citās ES dalībvalstīs, ir tieši piemērojama  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
 Iesūtīts: 2018.05.29 13:14lasīt tālāk »
Noris zīmējumu un eseju konkursa “Ūdens – dzīvības avots” darbu izvērtēšana 

Kā jau ziņojām, tad līdz 9. martam Jūrmalas skolēni varēja iesniegt darbus zīmējumu un eseju konkursam “Ūdens – dzīvības avots” 

 Iesūtīts: 2018.03.12 11:11lasīt tālāk »
Draudzīgs atgādinājums par pienākumu apmaksāt pakalpojumu maksājumu rēķinus un to neapmaksas sekām 

SIA “Jūrmalas ūdens” informē, ka 2017.gada 1.jūlijā tiek uzsākta pastiprināta parādnieku kontrole, kuriem kopējā parāda summa ir lielāka par viņam uzskaitīto sešu mēnešu maksājumu apmēru.

 Iesūtīts: 2017.07.14 11:04lasīt tālāk »
Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija divās dienās 
Pēdējos gados, pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzekļiem, ir veikta aktīva pilsētas kanalizācijas tīkla paplašināšana. Taču arī vecās kanalizācijas sistēmas, it sevišķi tās, kas ir izbūvētas pirms aptuveni 50 gadiem, prasa neatliekamus rekonstrukcijas darbus. Viena no ielām, kurā jau vairākus gadus tika plānota kanalizācijas maģistrālo vadu rekonstrukcija, ir Aizputes iela.
 
 Iesūtīts: 2016.09.12 09:00lasīt tālāk »
Tipiskākās kļūdas ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu būvniecībā 

Kā jau SIA “Jūrmalas ūdens” ir informējis, Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” paredz, ka prasības komercuzskaites mēraparāta mezglam un tā atrašanās vietai pakalpojuma sniedzējs (Jūrmalā - SIA “Jūrmalas ūdens”) nosaka, izdodot tehniskos noteikumus. Šobrīd, pateicoties Jūrmalas pilsētas domei, domes Pilsētplānošanas nodaļai un SIA “Jūrmalas ūdens” veiksmīgai sadarbībai tehnisko noteikumu saņemšanai ir noteikta atvieglota kārtība.

Diemžēl SIA “Jūrmalas ūdens” speciālistiem jau ir nācies konstatēt, ka izbūvējot pieslēgumus pie pilsētas centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, vai nu nezināšanas dēļ vai būvdarbu veicēju nolaidības dēļ, netiek ievērotas elementāras būvnormatīvu prasības, kas liedz SIA “Jūrmalas ūdens” speciālistiem pieņemt ekspluatācijā izbūvētos pieslēgumus. 
 
 Iesūtīts: 2017.09.11 14:51lasīt tālāk »
Kur un kam jāizbūvē komercuzskaites mēraparāta mezglu II 

Kā jau SIA “Jūrmalas ūdens” informēja, Latvijā no šī gada 1. janvāra stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums. Viena no šī likuma novitātēm, kas radījusi vislielākās diskusijas iedzīvotāju vidū, ir prasība četru gadu laikā izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu.

Precīzākus noteikumus pēc likuma stāšanās spēkā komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei nosaka šī gada 22. aprīlī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”. 
 
 Iesūtīts: 2017.09.11 14:56lasīt tālāk »
Kur un kam jāizbūvē komercuzskaites mēraparāta mezglu. No 2016. gada 1. janvāra Latvijas Republikā darbojas Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums 

Latvijā no šī gada 1. janvāra stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kurš līdz šim brīdim iepriekš nepastāvēja, un katra pašvaldība organizēja ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādi savā administratīvajā teritorijā, balstoties uz attiecīgās pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem. Vienota kārtība ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādē visā Latvijas Republikas teritorijā tika noteikta tikai 2016.gada 1.janvārī. 

 
 Iesūtīts: 2017.09.11 14:28lasīt tālāk »
"Jūrmalas ūdens" ir gatavs IV kārtas realizācijai. Pirmie darbi noritēs Buļļuciemā, tam sekos citu Jūrmalas mikrorajonu ielas 
Pagājušā gada nogalē tika pabeigta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta, šobrīd noslēgumam tuvojas jau ūdenssaimniecības attīstības III kārta, kurā tālāka tīklu paplašināšana notiek trijos Jūrmalas rajonos Ķemeros (darbi jau pabeigti), Mellužos un Asaros. Par to, cik tālu ir paveikti darbi, informē SIA „Jūrmalas ūdens” Projekta ieviešanas vienības vadītājs Aivars Kamarūts
 
 Iesūtīts: 2016.03.30 09:25lasīt tālāk »
Kā pievienot mājsaimniecību ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam, kas izbūvēts Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektā 

Laika periodā no 2013. gada Jūrmalā notiek intensīvi būvdarbi, lai paplašinātu ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklus, lai iedzīvotājiem būtu pieejams SIA “Jūrmalas ūdens” pakalpojums rajonos un ielās, kur līdz šim maģistrālo ielu tīklu nebija

 Iesūtīts: 2017.09.11 14:51lasīt tālāk »
lapas: 12
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2018 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »