Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Paziņojums par rezultātiem

      


 SIA „Jūrmalas ūdens”, reģistrācijas nr. 40003275333 paziņo, ka 2014. gada 11. martā atklātā iepirkuma "Inženieruzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Ķemeros" (Identifikācijas Nr. SIA "Jūrmalas ūdens" 2013/04 KF), kas tika veikts projektā „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta”, Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības SIA „Asmāra” (reģistrācijas Nr.40003345081), līguma cena EUR 99 544.11 (bez PVN).

SIA „Asmāra” piedāvājums atbilda visām konkursa nolikuma un tehnisko specifikāciju prasībām un bija ar viszemāko cenu. 

 Iesūtīts: 2014.03.13 15:12
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »