Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Kurš atbild par atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu Tavā nekustamajā īpašumā?

Atgādinām! Mājsaimniecībām, kuras nav pieslēgtas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, līdz 2019. gada beigām bija jāreģistrē sava kanalizācijas bedre vai lokālās attīrīšanas ietaises SIA "Jūrmalas ūdens" uzturētajā Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā, iesniedzot sākotnējo apliecinājumu. Ja tas nav izdarīts, aicinām to izdarīt nekavējoties. Papildus tam ir jāslēdz līgums par izvešanu ar pašvaldībā reģistrētu pakalpojuma sniedzēju par kanalizācijas bedru iztukšošanu un jāglabā norēķinus apliecinoši dokumenti par saņemto izvešanas pakalpojumu.

2021. gada beigās iestājas nākamais solis ceļā uz atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu – septisko dūņu tvertnēm (bedrēm) – jābūt hermētiskām, un atbilstoša sakārtošana, tai skaitā pārbūve, ja nepieciešams, ir nekustamā īpašuma īpašnieka atbildība, ko paredz Jūrmalas domes 24.05.2018. saistošie noteikumi Nr.20 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

Patlaban valstī problēmu rada tas, ka liels daudzums neattīrītu notekūdeņu tiek novadīti vidē vai arī nelegāli iepludināti centralizētajās kanalizācijas sistēmās. Neattīrīti notekūdeņi nokļūst upēs, grāvjos, gruntsūdeņos, un Jūrmalā, kā kūrortpilsētā, šāda problēma ir ārkārtīgi būtiska. Fekālais piesārņojums var būt arī dzeramajā ūdenī, ja ūdens ieguvei tiek izmantota spice. Mēdz būt, ka krājtvertnes ir pārplūdušas, smird, un kaimiņiem jāuztraucas par sava dzeramā ūdens kvalitāti urbumā. Vairākumā gadījumu kanalizācijas tvertnes nav hermētiskas un to saturs drenējas gruntī, radot punktveida piesārņojumu.

Pilsētas iedzīvotājiem nepieciešams reģistrēt jebkuru privāto kanalizācijas sistēmu, kas nav pieslēgta centrālajai pilsētas kanalizācijai. Pie attiecīgajām privātajām kanalizācijas sistēmām pieder: krājtvertnes, septiķi, bioloģiskās kanalizācijas sistēmas, kā arī sausās tualetes. SIA "Jūrmalas ūdens" bieži saņem skaidrojumus: tiklīdz būs tīkli manā ielā, es pieslēgšos. Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja pieslēgšanās un līguma noslēgšana ar SIA "Jūrmalas ūdens" nebūs veikta līdz 31.12.2021., prasība par lokālā risinājuma atbilstību attieksies arī uz šādiem objektiem.

Reģistrējoties sniegtās ziņas un noteiktā izvešanas biežuma ievērošanu kontrolē SIA “Jūrmalas ūdens”. Neiekļaušanās pašvaldības organizētajā Decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums, par ko pašvaldības policijai un būvvaldei ir tiesības noformēt administratīvā pārkāpuma protokolu, bet lēmumu par soda piemērošanu pieņems Administratīvā komisija.

Atkarībā no krājtvertnes tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita, nosaka notekūdeņu izvešanas biežumu gadā.

Jūrmalas pilsētā decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir aptuveni 5000 mājsaimniecību, bet līdz oktobra vidum īpašnieki ir reģistrējuši tikai 1244 no tām.  Pēdējo divu mēnešu laikā vērojama tendence, ka reģistrējušo skaits strauji pieaug. Daļa īpašnieku to ir izdarījuši pēc Pašvaldības policijas atgādinājuma. Tā kā lielākajai daļai (aptuveni 95%) ir iespējams pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, tad SIA "Jūrmalas ūdens" sadarbībā ar pašvaldības policiju turpinās aktīvu DKS sistēmu apsekošanu.

No visām šīm neērtībām un administratīvā sloga var atbrīvoties vienkārši pieslēdzoties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem un noslēdzot līgumu ar SIA "Jūrmalas ūdens" par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu, tādējādi atbildību par notekūdeņu attīrīšanu uzticot mums.

Lai pievienotos pilsētas ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas komunikācijām (turpmāk - ŪK) ir jāsāk ar tehnisko noteikumu pieprasījumu, kuriem nepieciešami sekojoši dokumenti:

1) parakstīts iesniegums;

2) zemes gabala robežu plāns (kopija);

3) zemesgrāmatu akts (kopija);

4) kopīga nekustamā īpašuma pastāvēšanas gadījumā - koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana iecerētajiem darbiem (kopija);

5) ūdensvada un kanalizācijas tīklu skice ar sev vēlamo komunikāciju ‘ceļu’ jūsu īpašumā. Pietiek, ja norādīsiet vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā).

6) Decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājums, ja nekustamajā īpašumā tāda sistēma tiek izmantota un sākotnējais apliecinājums SIA Jūrmalas ūdens vēl nav iesniegts.

Aktuālo iesnieguma veidlapu ar pievienojamajiem dokumentiem, var:

a) nosūtīt elektroniski uz e-pastu tehniskadala@jurmalasudens.lv;

b) nosūtīt pa pastu SIA "Jūrmalas ūdens", Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības nodaļa, 8.kab., Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV-2015.

Augstāk minēto dokumentu sagatavošana ir bez maksas. Informatīvie tālruņi: 25611336; 67811381.

Aicinām pieslēgties un izmantot SIA "Jūrmalas ūdens" pakalpojumus, lai kopā nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu mūsu pilsētā!

Informāciju sagatavoja

SIA "Jūrmalas ūdens"

Projektu ieviešanas vienība

 
 Iesūtīts: 2021.10.28 12:04
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2022 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »