Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Jūrmalas ūdenssaimniecības projekta II kārtas ieviešana

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas ieviešana

 

Līguma nosaukums

Noslēgšanas datums

Līguma summa LVL

Veiktās izmaksas

Līgums par ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošanu

30.09.2011.

2 667 586,86

1 318 852,05

Līguma īstenošana uzsākta 2011. gada 7. novembrī un visi darbi jāveic līdz 2012. gada 30. aprīlim. Darbu apjomos ietilpst četru ūdens sagatavošanas ietaišu (Kauguros, Dzintaros, Ķemeros un Jaundubultos) uzlabošana, uzstādot dzeramā ūdens nanofiltrācijas iekārtas. Papildus tam Ķemeru ŪSI tiek veikta pilnīga ietaišu rekonstrukcija, uzstādot arī modernizētas atdzelžošanas iekārtas, kas pārējās trijās ŪSI tika uzstādītās projekta I kārtas realizācijas laikā. Darbu veikšana atbilst plānotajam laika grafikam un paredzams, ka nākamā gada sākumā Jūrmalas iedzīvotāji, kas pieslēgušies centralizētajam ūdensapgādes tīklam, saņems augstas kvalitātes dzeramo ūdeni, kurā ne tikai samazināts dzelzs, bet arī sulfātjonu daudzums.


Iepirkuma daļa

Ūdensvadu izbūve

Kanalizācijas pašteces vadu izbūve

Spiedvadu izbūve

Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve

Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos

24 176m

7 733m

1 089m

2

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kauguros un Slokā

15 196m

13 404m

1 257m

2

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos - Valteros

13 384m

11 325m

3 083m

2

KOPĀ:

52 756m

32 462m

5 429m

6

Šobrīd šai līguma sadaļai ir izstrādāts un apstiprināts tehniskais projekts un notiek būvdarbu iepirkums. Tā kā darbu veikšana pamatā skar tīklu paplašināšanu, tā ir sevišķi būtiska tiem Jūrmalas pašvaldības iedzīvotājiem, kuru rajonos tīkli tiks izbūvēti. Plānotais līguma noslēgšanas laiks ir 2013. gada sākums, savukārt darbu izpildei paredzētais laiks ir 18 mēneši.

‍‍

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtas ieviešana

Šī gada jūlijā SIA „Jūrmalas ūdens” iesniedza projekta ideju, lai pretendētu uz papildus finansējumu projektā neiekļautajām komponentēm, kuru līdzfinansējuma noteikumi būtu analoģiski kā šobrīd apstiprinātajam projektam. Par prioritātei atbilstošām VARAM atzina divas iesniegtās komponentes:

(1) Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros. Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Liepājas, Durbes un V. Purvīša ielā;

(2) Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaru un Mellužu prospekta rajonā.

Abu komponenšu un ar to ieviešanu saistīto līgumu kopējās realizācijas izmaksas varētu būt aptuveni 7,5 miljoni latu, kas tiks precizētas projekta ieviešanas laikā. 26.10.2012. tika saņemta vēstule no VARAM, kurā norādīts, ka SIA „Jūrmalas ūdens” iesniegtā projekta ideja atbilst norādītajiem kritērijiem un tāpēc VARAM Investīciju projektu apstiprināšanas komisija ir apstiprinājusi iesniegto projekta ideju, paredzot tai Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 6 023 264 LVL apmērā ar atbalsta likmi 89,9%. Līdz ar MK noteikumu grozījumu stāšanos spēkā VARAM izsūtīs uzaicinājumu iesniegt projekta pieteikumu.

                     Iesūtīts: 2012.11.09 11:02
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »